Norddjurs lancerer innovativ ingeniøruddannelse i unikt samarbejde med VIA og lokale virksomheder

Foto: Norddjurs Kommune.
dato

En ny retning for ingeniøruddannelse i Norddjurs: Samarbejde mellem kommune, virksomheder og VIA

Norddjurs Kommune, i partnerskab med lokale virksomheder og uddannelsesinstitutionen VIA, introducerer et innovativt uddannelsesinitiativ som svar på den væsentlige ingeniørmangel, der udfordrer branchen. En undersøgelse viser, at 69% af de privatansatte ingeniører oplevede forsøg på headhunting sidste år, hvilket understreger behovet for nye tiltag.

Den nye uddannelse bringer et unikt fokus på 'moderne mesterlære' for kommende maskiningeniører, hvilket vægter erhvervs- og livserfaring højt. Rasmus Nørgaard, en fremtrædende skikkelse bag initiativet, ser store fordele i at uddanne ingeniører med en baggrund i håndværk. Dette er med henblik på at forbedre både produktion og produktudvikling inden for industrien.

Dette tiltag sigter desuden mod at gøre det mere tilgængeligt og attraktivt for personer med faste månedslønninger og familieforpligtelser at forfølge en karriere som ingeniør. Samtidig er håbet, at initiativet vil øge interessen for erhvervsuddannelser blandt unge, der står over for valget af fremtidig karrierevej.

På erhvervsmæssigt plan bliver Norddjurs Kommunes indsats for at stimulere det lokale erhvervsliv og uddannelsesmuligheder, også uden for de større byer, rost. Palle Martin fra L-tek fremhæver, at det er afgørende for virksomheder at være synlige i regionen for at tiltrække og bevare talentfulde medarbejdere. Den nye trainee-uddannelse for ingeniører er et vigtigt skridt i denne retning.

Norddjurs Kommunes borgmester, Kasper Bjerregaard, deler den generelle begejstring for uddannelsesinitiativet, som fuldt ud matcher med kommunens erhvervspolitiske målsætninger. Første kohorte af studerende forventes at påbegynde deres uddannelsesforløb i august 2024, hvilket markere begyndelsen på en lovende fremtid for både uddannelses- og erhvervsmæssig udvikling i regionen.

https://norddjurs.dk/nyheder/2024/apr/unik-loesning-paa-ingenioermangel-faar-varm-modtagelse

Kilde: Norddjurs Kommune