Nyheder fra Allingåbro

5 °
Klar himmel
Alarm112

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Allingåbro og omegn

Job tilbydes:
Klima- og proceskoordinator
Vil du være med til at udvikle og gennemføre lokale klimaindsatser i Norddjurs Kommune?Har du interesse og kompetencer inden for klimatilpasning, hydrologi og grøn omstilling, kommunikation og involvering samt projekt- og procesledelse, så har du her muligheden for at være med til at gøre en positiv forskel for borgere og virksomheder i Norddjurs kommune.I Norddjurs udgør kystlinjen rygraden i kommunens logo. Det er der en grund til. Vi er stolte af den varierede kyst, som tiltrækker såvel fastboende som turister, og som samtidig er en del af Norddjurs Kommunes DNA. Men den efterlader også øget havvandsstand og hyppigere stormflodshændelser at håndtere. Vi arbejder derfor med blik for adaptiv klimatilpasning til glæde og gavn for kommunens borgere, virksomheder og miljø. Seneste prognoser fra FN’s klimapanel IPCC viser, at temperaturstigninger i fremtiden stiller os overfor nye udfordringer med hedebølger og tørke, som påvirker både mennesker, dyr og naturen. Indsatsen er påbegyndt og skal løbende udvides i takt med implementering af ny viden.En bred opgave porteføljeSom klimakoordinator varetager du et bredt spænd af opgaver, ofte i samarbejde med kollegaer i andre teams og afdelinger. Opgaverne rummer indsatser både inden for klimatilpasning og CO2-reduktion. Det vil derfor være en fordel, hvis du har erfaring med begge typer af projekter eller en faglighed, der dækker bredt; fra det meget procesorienterede til det udpræget tekniske i oversvømmelseshændelser, hydrologi og GIS m.v.Lokal inddragelse og engagering af blandt andet virksomheder, borgere, foreninger samt af kollegaer i de øvrige afdelinger, er et vigtigt fokus i vores tilgang til klimaindsatsen. Du skal derfor trives med stort og fagligt bredt netværk og have gode samarbejdsevner.En lokal klimaplan ”sammen om et Grønt Norddjurs” er netop ved at blive udformet. Planen skal vise vej til en markant reduktion af vores CO2-udledning, og gøre Norddjurs robust og modstandsdygtig overfor klimaforandringer. Klimaplanen udarbejdes i regi af DK2020, og har et gennemgående fokus på partnerskaber samt involvering af både borgere, erhvervslivet og foreninger. Planen indeholder en lang række indsatser inden for både energi, transport og landbrug/arealanvendelse, samt ikke mindst klimatilpasning. Disse indsatser vil i nær fremtid blive omdrejningspunktet for klimakoordinatorens arbejde.Din profilDu har en videregående relevant uddannelse og måske erfaring med lignende opgaver. Du er god til at arbejde tværfagligt og trives med at arbejde i spændingsfeltet mellem politik, strategi og konkrete projektopgaver. Dine kompetencer og motivation for udvikling er blandt andet:                indsigt i klimarelaterede opgaver, som f.eks. CO2-regnskab, grøn omstilling og klimatilpasninginitiativrig og kan også bidrage til den strategiske udviklingflair for koordinering og procesoptimeringsamarbejde på tværs af organisationenarbejde analytisk og struktureret, skabe overblik og overholde deadlinestærke kommunikative kompetencerer ansvarsbevidst, engageret og handlingsorienteret.Du har engagement og lysten til at gøre en forskel og sikre, at Norddjurs Kommune er klimarobust i 2050.Hvem er viByg- og Miljøafdelingen er organiseret i fagteams, som værdsætter et godt arbejdsfællesskab, indflydelse og videndeling kollegaer imellem. Vi tilbyder et inspirerende og afvekslende miljø, med gode muligheder for at anvende og udvikle dine kompetencer. Vi arbejder med styrket borgerkontakt og har naturligt fokus på at finde de bedste løsninger i tæt samarbejde med både interne og eksterne samarbejdspartnere.Du får gode muligheder for selv at planlægge din arbejdsdag og holde dig opdateret ved kurser og anden efteruddannelse. Vi er en rummelig arbejdsplads med flekstid, mulighed for hjemmearbejdsdage og fokus på trivselArbejdspladsen er beliggende i Allingåbro (8961) kun 15 minutter fra motorvejsafkørslen.Ansøgningsfrist og procedureEr du interesseret i jobbet skal vi modtage din ansøgning og CV senest den 12. april 2023.Ansættelsessamtaler forventes afviklet i uge 17 med henblik på opstart pr. 1. juni 2023.Løn- og ansættelsesforhold er i henhold til gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og den relevante faglige organisation. Lønnen forhandles i henhold til Ny Løn. Arbejdstiden er 37 timer/uge.Hvis du vil vide mereSpørgsmål kan rettes til Byg- og Miljøchef Ulrik Christensen, tlf. 20 31 07 82 eller teamleder for Natur og Miljø Heidi Jensen, tlf. 89 59 40 03. Vores NorddjursI Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden.Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her:Vores Norddjurs - Organisations- og ledelseskodeks
Norddjurs Kommune
Indrykket 29. marts på JobNet
Job tilbydes:
Børnehaveklasseleder
Kan du undervise i 0. klasse og evt. tysk i 5. og 6. klasse?Vi har brug for en børnehaveklasseleder, som kan se sig selv i den mangfoldighed af opgaver, det nære samarbejde og den gode tone, der er på en lille skole i lokalsamfundet. Hvis du kan undervise i tysk, vil det være dejligt, men det er en børnehaveklasseleder, vi søger.Langhøjskolen er den lokale folkeskole for 0. – 6. årgang og en del af Børneby Nord. Vi har ca. 135 skønne børn, for hvem vi gerne vil ”skabe miljøer, hvor børn ses, lærer, trives, deltager og tør livet.” Vi arbejder på fundamentet af Norddjurs kommunes 4 værdier – tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab. Vi tilbyder:En 37 timers børnehaveklasselederstillingEn velfungerende skole, med en systemisk og anerkendende tilgang, blandt andet via PALS.Et godt arbejdsmiljø med en dygtige og ambitiøs personalegruppe.Engageret personale og ledelseTeamsamarbejde omkring klasser og fagSupervision og sparringEt fokus på den voksne som garant for det gode læringsmiljø. Mulighed for at præge og videreudvikle dig selv og skolen.Børn og forældre som gør deres bedste og vil skolen.Eget skrivebord, PC og Ipad til forberedelse.Vi forventer, at du:Er en tydelig voksen, men en god klasserumsledelse.Har gode relationskompetencerEr fagligt engageretHar situationsfornemmelse, og kan bevare roen i pressede situationer.Er åben, iderig, nysgerrig og ser dialog og samarbejde med kollegaer og ledelse, som en selvfølgelighed.Er teamplayer og bidrager med viden og god energiReflekterer over og handler på sammenhænge mellem børnenes adfærd, trivsel og læring.Har mod på pædagogisk udvikling i samarbejde med øvrige medarbejdere.Har en tilgang til skole-hjem-samarbejdet, som er båret af åbenhed og engagement.Ansøgning, samtale og kontaktDu kan læse mere om Skole- og dagtilbudsområdet på Norddjurs Kommunes hjemmeside – www.norddjurs.dk - under familie, børn og unge.Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om lokal løndannelse.Ansøgningsfrist onsdag den 26. april 2023Samtaler afholdes tirsdag den 2. maj 2023Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:Afdelingsleder Mette Hørlyk på telefonnr. 89 59 43 72 - Mobil.: 30 32 76 04Alle ansøgere opfordres til at besøge skolen forud for ansøgningen. Besøg aftales med Mette Hørlyk på ovenstående telefonnr.  Vores NorddjursI Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden. Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: Vores Norddjurs - Organisations- og ledelseskodeks
Norddjurs Kommune
Indrykket 29. marts på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk

Allingåbro 

Velkommen til Allingåbro, en lille by placeret på smukke Djursland. Selvom Allingåbro kun har omkring 1800 indbyggere, så har byen en af Danmarks smukkeste beliggenheder. Djursland er nemlig ikke kun kendt for det rige naturliv og Mols bjerge, men også de mange, hyggelige byer rundt omkring. Allingåbro er en del af Norddjurs kommune, og ligger meget tæt på Auning, kun 22 km øst for Randers, og små 44 km fra Grenaa. På den måde har Allingåbro det bedste af begge verdener, og overbeviser med en smuk beliggenhed kun få kilometer fra større byer. Dermed er Allingåbro perfekt til familien med mindre børn, eller til enhver, som ønsker et trygt byliv, hvor man kender hinanden. 

Udover beliggenheden kan Allingåbro også prale med faciliteter, som gør bylivet bedre. Siden 1959 opstod Allingåbroskolen, som sørgede for, at børn fra 0.-6. klasse ikke længere var nødt til at tage ud af byen. Med skolen følger der også dagpleje, vuggestue, børnehave, og SFO. Derudover har Allingåbro sin egen idrætshal, som råder over to haller, mødelokaler, og en hyggelig café. Hvis man altså ønsker at lære byens indbyggere at kende, og måske at stifte nye venskaber, samtidig med at dyrke motion, så er Idrætshallen det helt rigtige sted. 

I Allingåbro finder du derudover Allingåbro Hotel, en slagter, et pizzeria, et bageri, og indkøbsmuligheder. Byen har dermed alt det, som der er behov for. 

Allingåbros historie

Allingåbros navn stammer af Alling Å, som løber langs byen. Åen er en sidegren til Randers Fjord, og har i 1800-tallet været brugt som vadested for folk, som ville komme til Randers. I 1850’erne blev der dog bygget broer over vadestederne, og dette sørgede for, at flere mennesker kunne komme fra by til by i området. I senere år blev der oprettet huse og hotel, hvilket gjorde, at livet i Allingåbro fik lov til at blomstre.

I 1876 blev Allingåbro til en stationsby i takt med, at jernbaneforbindelsen mellem de større byer Randers og Grenaa åbnede. Som et resultat af dette blev posthuset flyttet til den voksende by Allingåbro. I årene efter blev der blandt andet oprettet en markedsplads, flere skoler, og et maskinfabrik i byen, som gjorde, at indbyggertallet voksede lige så stille. Selvom selve banen blev nedlagt, er skinnerne der stadig, og har tidligere givet plads til en DSB museumsbane. Den gamle station ligger i den vestlige ende af byen. 

Aktiviteter i og omkring Allingåbro 

Når der er tale om Den Gamle Station i Allingåbro, kan man ikke undlade at skænke Djursland For Fuld Damp en tanke. Initiativet råder nemlig over sjove og historiske aktiviteter for hele familien, og gør Allingåbro værd at blive besøgt. Som en helt speciel aktivitet i byen, kan der udlejes skinnecykler, som kan benyttes på de gamle jernbaneskinner. Dette er en fantastisk måde at opleve den over 17 km lange strækning fra Allingåbro til Kristrup på, og med en skinnecykeltur bliver enhver sat tilbage i tiden. På den måde kan Djurslands enestående natur med skove, marker og fjorde opleves helt på egen hånd. Flere rastepladser på turen sørger for, at skinnecyklen nemt kan fungere som dagsaktivitet, samtidig med at give en velfortjent pause med fantastisk udsigt over fjordlandskabet. 

En anden aktivitet hos Djursland For Fuld Damp er kanoudlejningen. Her skal der vælges mellem en ud af tre ruter på forskellig længde. Tages der udgangspunkt i Allingåbro, går kanoturen enten mod Gl. Estrup eller Uggelhuse. Strækningerne varierer i længde, og førstnævnte svarer til en tur på cirka 10 km med rig mulighed for flere pauser. Ruten mod Uggelhuse er længere, og samtidig også mere avanceret. Her kan der forekomme større strømninger, og den 17 km lange tur tager cirka 6 timer. Sidst kan den ligeledes 17 km lange tur fra Sjellebro til Allingåbro fungere som spændende aktivitet for erfarne kanoroere. 

Den bilinteresserede person vil ikke gå glip af værkstedsmuseet, som viser, hvordan bilreperationen gik for sig for fra 1930’erne-1960’erne. Her bliver der lagt vægt på autobranchens historie, og passionerede, ældre håndværkere kan mødes her til klubaftener og dage, og arbejde med gammelt værktøj på gamle maskiner. 

Lokale nyheder 

Vores-allingaabro.dk er en hjemmeside til byen, hvor der gives et overblik over lokale nyheder i og omkring Allingåbro. Om som beboer eller som turist, så er det altid værd at vide, hvad der er aktuelt i byen. På den måde giver siden et overblik over de bedste tilbud i byens supermarkeder, ledige stillinger i området, og generelle nyheder fra Allingåbro og Norddjurs kommune. Ved at samle nyhederne på en hjemmeside, giver vores-allingaabro.dk en fællesnævner, når det gælder et dynamisk byliv. Derfor er det en god idé at følge med på siden, og dermed være opdateret på, hvad der sker i byen.