Norddjurs Kommune styrker sagsbehandling med nye tiltag efter stigning i ventetid for byggetilladelser

Foto: Norddjurs Kommune.
dato

Norddjurs Kommune tager aktive tiltag for at håndtere de stigende sagsbehandlingstider

Den nylige offentliggørelse angående sagsbehandlingstider indenfor byggetilladelser i Norddjurs Kommune har skabt opmærksomhed. Det er kommet frem, at selvom der er observeret en betydelig stigning, formår kommunen stadig at holde sagsbehandlingstiden under det nationale gennemsnit.

Sidste år oplevede Norddjurs Kommune en forøgelse af den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fra 46 dage i første kvartal til 60 dage i fjerde kvartal. Specifikt for byggesager for enfamiliehuse sås en endnu større stigning, hvor tiden steg fra 52 til 72 dage i samme periode.

Forligspartierne bag Budgetaftalen 2024-2027 har taget disse tal seriøst og enedes om, at det er nødvendigt at adressere dette voksende problem. I kølvandet på denne enighed, er der truffet beslutning om ikke at forny den midlertidige opnormering, som tidligere har været et redskab til at håndtere de øgede sagsmængder. I stedet afsættes 3 årsværk over de næste tre år til at styrke sagsbehandlingen.

Trods de bemærkede forbedringer, anerkender Norddjurs Kommune fortsat behovet for at forbedre effektiviteten i behandlingen af sager relateret til byggetilladelser. Forligspartiernes aftale sikrer, at der vil være dedikerede ressourcer til at tackle denne udfordring over de kommende år.

Dette tiltag er et klart signal om, at Norddjurs Kommune er dedikeret til at finde løsninger på de problemer, som påvirker både borgere og virksomheders muligheder for vækst og udvikling. Ved at allokere yderligere ressourcer til sagsbehandling, håber kommunen på at kunne nedbringe ventetiden, til alles bedste.

https://norddjurs.dk/nyheder/2024/mar/newspage

Kilde: Norddjurs Kommune