Norddjurs kommune streamer kommunalbestyrelsesmøde live for at øge borgerdeltagelsen

Foto: Norddjurs Kommune.
dato

Kommunalbestyrelsesmøde i Norddjurs Kommune: Tilgængeligt for alle via live-streaming

Tirsdag den 20. februar afholder Norddjurs Kommune et kommunalbestyrelsesmøde, som finder sted i Rådssalen på rådhuset i Grenaa. Dette møde er en vigtig begivenhed, hvor borgere kan få indsigt i kommunens beslutningsprocesser og aktuelle sager.

I et forsøg på at gøre mødet mere tilgængeligt for alle, vil mødet blive live streamet. Dette giver borgere, der ikke har mulighed for at være fysisk til stede, chancen for at følge med i mødets forløb i realtid. Desuden, vil optagelsen af mødet være tilgængelig for senere visning, så interesserede kan se eller gense mødet, når det passer dem.

Til de teknologisk kyndige borgere er der endnu en god nyhed: Mødet kan nemt ses via Kommune-tv app’en, som er tilgængelig på både iOS og Android enheder. Dette tiltag er del af Norddjurs Kommunes bestræbelser på at øge transparensen og tilgængeligheden af kommunal information til borgerne.

Med disse tiltag håber Norddjurs Kommune på at fremme borgerengagementet og opmuntre til en bredere deltagelse i demokratiske processer. Det er en unik mulighed for at få et indblik i, hvordan beslutninger, der påvirker den enkelte borgers hverdag og lokalsamfundet som helhed, bliver truffet.

https://norddjurs.dk/nyheder/2024/feb/kommunalbestyrelsesmoede-20-februar-2024

Kilde: Norddjurs Kommune