Grenaa brandstation får en makeover til 10 millioner kroner

Foto: Norddjurs Kommune.
dato

Brandstationen i Grenaa står over for betydelige forbedringer med en investering på 10 millioner kroner

En betydelig opgradering er undervejs for brandstationen beliggende på N P Josiassens Vej 1 i Grenaa. Der er afsat 10 millioner kroner til en omfattende renovering, som skal løfte faciliteterne og sikre moderne forhold for både personale og frivillige. Dette ambitiøse projekt forventes at strække sig over de kommende to år, med et planlagt afslutningstidspunkt i 2025.

Renoveringsprocessen, der involverer en dygtig arkitekt for at sikre en nyindretning af de eksisterende faciliteter, starter snarest muligt. Dette arbejde udføres i tæt samarbejde mellem Norddjurs Kommunes kommunalbestyrelse og Beredskab & Sikkerhed, hvilket garanterer at ændringerne møder de daglige brugeres behov.

Borgmester Kasper Bjerregaard fra Venstre har fremhævet vigtigheden af projektet, især med henblik på at sikre tidssvarende bygningsforhold, som kan motivere brandfolk og de mange frivillige, der bidrager til beredskabets virke. Derudover er bæredygtighed og reduktion af energiforbruget centrale omdrejningspunkter for renoveringen, hvilket understreger Norddjurs Kommunes engagement i at efterleve FN's verdensmål.

Beredskabsdirektør Morten Sønderby har også givet udtryk for, hvor vigtigt dette renoveringsprojekt er for fremtiden. Han peger på erhvervsudviklingen og behovet for øget kapacitet hos beredskabet, som begrundelser for at udvide med mere plads og moderne faciliteter.

Hele processen, lige fra rådgivning til det endelige byggearbejde, vil blive sendt i udbud, og projektet er planlagt til at blive udført som en hovedentreprise. Med disse omfattende forbedringer ser fremtiden lys ud for brandstationen i Grenaa, hvilket vil gavne både beredskabets personale og de mange frivillige, der støtter op om deres vigtige arbejde.

https://norddjurs.dk/nyheder/2024/feb/brandstationen-i-grenaa-faar-et-loeft

Kilde: Norddjurs Kommune