Tre opstillere af biogasanlæg er interesserede i at udvikle et biogasanlæg på Djursland

dato

Brdr. Thorsen Biogas I/S, BioCirc Group ApS og Nature Energy har tilkendegivet interesse over for Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune.

Den 1. juni var deadline for udviklere af biogasanlæg til at tilkendegive interesse i et fælles biogasanlæg på Djursland. Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune kan konstatere, at tre udviklere af biogasanlæg har vist interesse. Brdr. Thorsen Biogas I/S, BioCirc Group ApS og Nature Energy.

Det er etableret en projektorganisation på tværs af kommunerne, som behandler og forbereder et beslutningsgrundlag om planlægningen af et muligt biogasanlæg. Samme projektorganisation står for dialogen med de tre interesserede udviklere af biogasanlæg.

Kasper Bjerregaard, borgmester i Norddjurs Kommune, siger:

”Det er med tilfredshed, jeg noterer mig, at flere kan se potentialet i et fælles biogasanlæg på Djursland. Det er positivt, og vi nu fortsætter på tværs af kommunerne ud ad det udviklingsspor, som vi er blevet enige om.”

Michael Stegger Jensen, borgmester i Syddjurs Kommune, siger:

"Det er dejligt at se, at der er tre udviklere, som har interesse i at etablere et biogasanlæg på Djursland. Det lover rigtigt positivt for den kommende proces. Jeg ser frem til det fælles borgermøde den 24. juni, hvor alle er velkomne til at møde op og få mere viden om perspektiverne i et fælles biogasanlæg for Djursland."

De to økonomiudvalg i Norddjurs og Syddjurs får nu sagen til orientering, som beskriver de tre bud fra de tre mulige udviklere af biogasanlæg på Djursland.

Sagen bliver forelagt Kommunalbestyrelsen i Norddjurs og Byrådet i Syddjurs til orientering sidst i juni måned, hvorefter den konkrete dialog med udviklerne kan forventes at indledes.

Borgermøde om biogas
Mandag den 24. juni klokken 17.00-19.00 inviterer Norddjurs og Syddjurs til et borgermøde om biogas i Ørum Aktiv Center.

Her vil brancheorganisationen Biogas Danmark fortælle om biogas, biogasanlæg og effekterne ved produktion af energi fra biogas. Ingeniørvirksomheden NIRAS er ligeledes til stede og vil fortælle om den kommende proces.

Placering og principper for placering af et kommende biogasanlæg er ikke en del af indholdet og drøftelserne på borgermødet.

Kilde: Syddjurs Kommune | Norddjurs Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.