Studerende fra Norddjurs bidrager til bæredygtig skovudvikling i EU-projekt

Foto: Norddjurs Kommune.
dato

Norddjurs Kommune inviterer studerende med i udviklingsarbejdet om fremtidens bæredygtige skov

Norddjurs Kommune har inviteret to studerende til at deltage i udviklingsarbejdet omkring fremtidens bæredygtige skov, som led i et spændende EU-projekt. Projektet blev publiceret den 27. juni 2024 og handler om at fremme konkurrencedygtigheden af skovbaserede små og mellemstore virksomheder i ressourcestærke europæiske regioner.

De udvalgte studerende, Emil Holm Jessen og Magnus Gadegaard fra Skovskolen ved Auning, der er en del af Københavns Universitets afdeling i Norddjurs, er blevet inviteret til at deltage i det langsigtede udviklingsarbejde for skovene i kommunen. Projektet har som mål at udvikle skoverhvervet på en bæredygtig måde, med fokus på produktionen af fremtidens grønne, biobaserede og bæredygtige produkter.

EU-projektet, som de studerende deltager i, søger at udvikle en mere bæredygtig skovindustri og involverer flere europæiske lande, herunder Slovenien, Sverige, Belgien, Kroatien, Litauen og Polen. Emil Holm Jessen og Magnus Gadegaard deltog for nylig i det første partnermøde, som blev afholdt i Slovenien. Emil Holm Jessen udtrykte, at det er berigende at indgå i et internationalt projekt, hvor han kan anvende sin teoretiske viden praktisk og opbygge netværk. Magnus Gadegaard påpegede, at deres deltagelse er til gavn for Norddjurs Kommune og dansk skovbrug som helhed, og han er motiveret af den tillid, der bliver vist deres kompetencer.

Borgmester Kasper Bjerregaard har givet sin fulde støtte til de studerendes deltagelse i projektet. Han ser samarbejdet med uddannelsesinstitutioner som centralt for kommunen og mener, at projektet positionerer både Skovskolen og Norddjurs Kommune på et højt internationalt niveau.

Projektet er tre-årigt og fokuserer på samarbejde og vidensdeling mellem partnerlandene. Som en del af projektets fremtidige planer er det planlagt, at de involverede lande inviteres til Danmark og Norddjurs i 2027 for yderligere at fremme samarbejdet og udveksle erfaringer.

https://norddjurs.dk/nyheder/2024/jun/norddjurs-kommune-inviterer-studerende-med-i-udviklingsarbejdet-om-fremtidens-baeredygtige-skov

Kilde: Norddjurs Kommune