Spæd-småbørnssundhedsplejerske

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Spæd- og småbørnssundhedsplejerske

Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune søger en spæd-småbørnssundhedsplejerske 30 t./ugtl. 

Da en af vores dygtige kolleger har valgt at gå på efterløn, søger vi en spæd-småbørnssundhedsplejerske til en fast stilling på 30 timer ugentligt, med tiltrædelse pr. 1. september 2024 eller snarest derefter. 

Kunne du tænke dig at være en del af et givende arbejdsfællesskab, der vil familierne det bedst tænkelige, og som opleves så fagligt og kollegialt meningsfuldt, at de fleste af kollegaerne pendler til Norddjurs Kommune? 

Vi har i fællesskab opbygget en udviklingsorienteret sundhedspleje med et godt og rummeligt tilbud til gravide og spæd-småbørnsfamilier. Vi tilbyder graviditetsbesøg til alle og har 6 besøg i barnets første leveår, samt behovsbesøg. Vi prioriterer tid til formel og uformel faglig sparring, supervision, kurser og efteruddannelser højt, ligesom vi arbejder i makkerskaber i de særligt sårbare familier.  

Vi er desuden kendetegnet ved at være en sundhedspleje med høj grad af fleksibilitet og frihed til at tilrettelægge eget arbejde. Der er mulighed for i nogen grad at arbejde hjemmefra med dokumentation, telefonopringninger og virtuelle møder, når det giver mening. 

Sundhedsplejen består af 12 engagerede, erfarne og velkvalificerede kolleger samt 1 sundhedsplejerskestuderende. 8 er spæd-småbørnssundhedsplejersker og er 4 skolesundhedsplejersker og vi prioriterer et godt samarbejde i hele sundhedsplejen. 

Spæd-og småbørnssundhedsplejen er organiseret i 2 teams, med 3 og 5 sundhedsplejersker i hvert team. Vi har fokus på at hjælpe hinanden i de to teams men også på tværs af hele gruppen omkring opgaveløsningen, da arbejdsmængden varierer fra tid til anden. 

Distriktet, der er tilknyttet stillingen, er administrativt placeret i Grenaa i den østlige del af kommunen. Det er et blandet by- og landdistrikt, og du vil få kontor sammen med 4 andre kolleger på Åboulevarden i Grenaa. 

Vi har et målrettet fokus på tidlig opsporing og indsats, og har hele tiden blikket rettet imod, hvordan vi kan være med til at understøtte forældrene i at skabe rammerne for at alle børn får så god en start på livet som muligt.  

Vi er særligt optaget af opsporings- og interventionsværktøjer ift. tidlig forebyggende indsats ift. gravide, børn og familier med særlige behov. Vi anvender ADBB, AIMS og screening for fødselsdepression tilbydes til begge forældre. Det tilstræbes, at nyansatte tilbydes kurser i metoderne så hurtigt som muligt. 

Sundhedsplejen, Forebyggelse og Tidlig Indsats og Familiehuset er én aftaleenhed med fælles ledelse og dette giver sundhedsplejen nem adgang til tværfagligt samarbejde og viderehenvisning af børn og familier, som har brug for mere hjælp og støtte end sundhedsplejen kan tilbyde. 

Der arbejdes med at få barnets lov implementeret og i dette arbejde kan der vise sig nye og spændende sundhedsplejerskeopgaver, måske i nye tværfaglige fællesskaber. 

Vi forventer at du:  
 • Er uddannet sundhedsplejerske 
 • Er god til at skabe relationer og har en anerkendende og ressourcefokuseret tilgang 
 • Er fagligt engageret, nysgerrig, positiv og har lyst og kendskab til at arbejde med alle slags familier 
 • At du kan arbejde systematisk og struktureret i en travl hverdag – både alene og i tæt samarbejde med andre faggrupper 
 • Ser dokumentation som et brugbart redskab i dagligdagen 
 • Kørekort er et krav 
Vi tilbyder: 
 • Et grundigt introduktionsforløb og mentorordning 
 • En arbejdsplads med yderst engagerede kolleger, som løser mange forskellige arbejdsopgaver og dagligt står overfor udfordringer, som kræver indblik og stort ansvar  
 • Et godt socialt og fagligt miljø, hvor vi er gode til at respektere og inspirere hinanden 
 • Stor indflydelse på egen arbejdsdag 
 • Gode muligheder for kompetenceudvikling 
 • Faglig sparring og supervision 
 • Opstart af projekt "far snart på barsel"

Kan du forestille dig at blive en del af overstående beskrivelse, så send os din ansøgning. 

Vil du vide mere, kan oplysninger fås ved at ringe til leder af Sundhedsplejen Malene Coulthard på mobil 20 40 21 52. 

Løn og ansættelsesvilkår: 

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. 

Ansøgningsfrist 29. maj 2024 

Ansættelsessamtaler finder sted tirsdag d. 6 juni 2024 i Familiehusets afd., Markedsplads 6, 8961 Allingåbro.  

Vores Norddjurs

I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.

De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden. 

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: 

Vores Norddjurs - Organisations- og ledelseskodeks

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Norddjurs Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: deltid (30-30 timer ugentligt)

-Arbejdsgiver:

Norddjurs Kommune, Markedsplads 6, 8961 Allingåbro

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 29-05-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6045553

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet