Norddjurs og Syddjurs kommuner arbejder sammen om nyt biogasanlæg på Djursland

Foto: Norddjurs Kommune.
dato

Samarbejde mellem Norddjurs og Syddjurs Kommune baner vejen for et nyt biogasanlæg på Djursland

Et signifikant flertal i både Norddjurs og Syddjurs kommunalbestyrelser har godkendt et samarbejdende initiativ for at planlægge etableringen af et fælles biogasanlæg på Djursland. Dette tegner til et vigtigt skridt mod realiseringen af regionens grønne ambitioner, hvor begge kommuner sammen vil søge at udvikle og fremme biogasproduktion.

En specifik projektorganisation vil blive etableret på tværs af de to kommuner. Denne vil arbejde intensivt på at danne et solidt beslutningsgrundlag for anlæggets planlægning og videre udvikling. Projektets tidsplan er allerede i gang, med en deadline d. 1. juni for udviklere til at udtrykke deres interesse i at deltage i det fælles biogasanlæg på Djursland.

Desuden vil der i slutningen af juni blive afholdt et borgermøde med det formål at informere om biogas og dets positive effekter, samt at give plads til diskussion og feedback fra lokalsamfundet. Den endelige placering for det fælles biogasanlæg er stadig under overvejelse og vil afhænge af de interessetilkendegivelser, der modtages fra mulige udviklere.

Betydningen af dette projekt er også understrøget af de politiske ledere i de involverede kommuner. Borgmester Kasper Bjerregaard (V) fra Norddjurs og Borgmester Michael Stegger Jensen (A) fra Syddjurs har begge udtrykt entusiasme for samarbejdet, som fremhæver potentialet i biogas til at understøtte den grønne omstilling, særligt inden for landbrugssektoren. Deres støtte underbygges af Viceborgmesterne Christoffer Pedersen (V) fra Syddjurs og Benny Hammer (C) fra Norddjurs, der begge anerkender landbrugets rolle i den grønne omstilling og værdien af biogas til at nå de ambitiøse klimamål i begge kommuner.

Dette fælles initiativ mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner er et lovende skridt fremad i realiseringen af grønnere energiløsninger, der kan tilbyde vedvarende energi og støtte den bæredygtige udvikling i regionen.

https://norddjurs.dk/nyheder/2024/apr/syddjurs-og-norddjurs-vil-samarbejde-om-et-faelles-biogasanlaeg-paa-djursland-

Kilde: Norddjurs Kommune