Norddjurs Kommune lancerer ny børne- og familievenlig strategi

Foto: Norddjurs Kommune.
dato

Norddjurs Kommune tager initiativ til at styrke indsatsen for børn, unge og familier med ny strategi

Den 1. marts blev der i Pavillonen i Grenaa afholdt et betydningsfuldt temamøde, hvor mere end 50 aktører fra både kommune og civilsamfund var samlet. Mødet markerede lanceringen af en ny strategi fokuseret på forbedring af vilkårene for udsatte børn og unge i Norddjurs Kommune.

Strategien, der er døbt ”Godt fra start – og ind i voksenlivet”, er en respons på de nye krav, der opstilles i Barnets Lov. Med et skarpt fokus på barnets stemme, en ambition om tidligere og hurtigere indsats, og et mål om et almenområde for alle, lægger strategien op til væsentlige ændringer i den kommunale tilgang til børn og unges trivsel og rettigheder.

Mette Koudal, Børne- og Familiechef, fremhævede under mødet, hvor vigtigt det er med strategier, der sætter børn og unges stemme i centrum. ”Fællesskab” er også en central værdi, hvor inklusion af børn og unge med særlige behov er i høj fokus.

Blandt deltagerne ved temamødet var repræsentanter fra diverse organisationer og institutioner, herunder Norddjurs Fælles Elevråd, Ungdommens Røde Kors, Mødrehjælpen, og Anbragte Børns Vilkår. Amalie Grønvold Christensen, en af de unge deltagere, udtrykte en følelse af at blive hørt, hvilket understreger mødets inkluderende og lyttende tilgang.

Indsamlet input og deltageres videns- og erfaringsdeling under temamødet vil bidrage til den videre udformning og finpudsning af strategien, inden den fremlægges til politisk behandling. Godkendelse i Kommunalbestyrelsen forventes at finde sted til vinter, hvilket betyder, at strategiens implementering snart kan tage sin begyndelse.

Den nye strategi for børn, unge og familier udgør en del af Norddjurs Kommunes kontinuerlige initiativer for at forbedre socialområdet, og er en opfølgning på udviklingsprocessen på socialområdet, der blev igangsat i 2022. Interesserede kan for yderligere information kontakte Mette Koudal, Børne- og Familiechef, på meko@norddjurs.dk eller telefon 21 39 36 85.

https://norddjurs.dk/nyheder/2024/mar/temamoede-norddjurs-kommune-styrker-indsatsen-for-boern-unge-og-familier-med-ny-langsigtet-strategi

Kilde: Norddjurs Kommune