Matematiklærer til Allingåbroskolen, Børneby Nord

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

 • Er du en engageret og dygtig lærer, der vil det tætte samarbejde omkring opgaven og børnene, i en organisation der vægter teamsamarbejde, co-teaching og en nærværende ledelse?
 • Sætter du børnene i centrum for din praksis og er dygtig til at bygge relationer til vores dejlige børn? 
 • Kan du undervise i matematik i indskoling og på mellemtrinnet? Har du måske andre fag og kompetencer? Det kan være som IT-vejleder, H/D-lærer eller andet du brænder for?

Så er vi måske det rette sted for dig. Vi har brug for en lærer, der vil det tætte samarbejde, en lærer der ser vores børn, en lærer der vil deltage i en spændende udvikling af en god skole i et lille og nært lokalsamfund.

Allingåbroskolen er den lokale folkeskole i Allingåbro. Vi har børn fra 0. – 6. årgang og en del af Børneby Nord, der består af tre skoler og dagtilbud i den vestlige del af Norddjurs kommune. Vi har ca. 145 skønne børn, for hvem vi gerne vil ”skabe miljøer, hvor børn ses, lærer, trives, deltager og tør livet.” Vi arbejder på fundamentet af Norddjurs kommunes 4 værdier – tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab. 

Vi er en lille skole, med et stort netværk, da vi arbejder tæt sammen med vores kolleger på de to andre skoler i Børnebyen. Vi er pt. i gang med et udviklingsarbejde, hvor vi sætter fokus på co-teaching, aldersintegration og tydelige strukturer og støttesystemer i undervisningen. Ved os, kan du forvente en ledelse der er tæt på, har tid, kender dine elever og er understøttende.

Vi søger en matematiklærer og er spændt på hvilke fag du ellers kan bidrage med til vores skole. 

Der kan til en vis grad imødekommes ønsker til fagfordelingen, alt efter fagkombination, kompetencer og ønsker.  

Vi tilbyder: 
 • En velfungerende skole, med en systemisk og anerkendende tilgang. Blandt andet via PALS
 • Et godt arbejdsmiljø med en dygtige og ambitiøs personalegruppe – og lille personaleomsætning
 • God plads, opdaterede læringsmiljøer, eget skrivebord, PC til forberedelse
 • Et engageret og dygtigt personale og ledelse
 • Teamsamarbejde omkring klasser og fag
 • Supervision og sparring
 • Co-teaching og høj grad af parallellægning og samarbejde på tværs
 • Mulighed for at præge og videreudvikle dig selv og skolen
 • Børn og forældre som gør deres bedste og vil skolen
Vi forventer, at du:
 • Er en tydelig voksen
 • Har gode relationskompetencer
 • Har situationsfornemmelse, og kan bevare roen i pressede situationer
 • Er åben, iderig, nysgerrig og ser dialog og samarbejde med kollegaer og ledelse, som en selvfølgelighed
 • Er fagligt engageret
 • Har mod på pædagogisk udvikling i samarbejde med øvrige medarbejdere
 • Har humor og positiv tilgang

Du kan se mere på vores hjemmeside www.børnebynord.dk

Hvis du er interesseret i stillingen eller har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte afdelingsleder for skole og SFO i Allingåbro – Helle Krogh Villadsen på tlf. 21 19 96 59.

Alle ansøgere opfordres til at besøge skole forud for ansøgning. Besøg aftales ligeledes med Helle på ovenstående telefon eller mail.

Tiltrædelse 1. august 2024

Ansøgningsfrist den 26. maj 2024.

Der forventes afholdelse af ansættelsessamtaler den 29. maj 2024.

 

Vores Norddjurs

I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.

De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden. 

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: 

Vores Norddjurs - Organisations- og ledelseskodeks

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Norddjurs Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Norddjurs Kommune, Plantagevej 11, 8961 Allingåbro

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 26-05-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6042402

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet