Dagplejere til Allingåbro

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Børneby Nord søger dagplejere til område 8961 Allingåbro, som kan indgå i udvikling af det pædagogisk arbejde af vores dagpleje.

Brænder du for at arbejde professionelt med børn i alderen 0-3 år? 
Tænker du, at relationer, læringsmiljøer, tryghed, omsorg, og nærvær er vigtige for at skabe læring, trivsel, og udvikling for børn? 
Kan du stå inde for værdier, som tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab? 
Kan du arbejde selvstændigt i eget hjem samt samarbejde med kollegaer - så er dagplejejobbet måske noget for dig.

Stillingerne er fuldtidsstillinger og med start 1. maj eller hurtigst muligt herefter. Pt. er der 7 dagplejere i Allingåbro og de har et tæt samarbejde, hvor de besøger hinanden og bruger legestuen.

Dagplejen hører organisatorisk til Børneby Nord, som er en sammenlagt enhed bestående af dagpleje, børnehaver, sfo og skoler i Ørsted, Vivild og Allingåbro. I Børneby Nord har alle ansatte som kerneopgave, `at skabe miljøer, hvor børn ses, lærer, trives, deltager og tør livet`. 

Vi forventer, at du:
  • Du har kendskab om 0-2 åriges læring og udvikling samt erfaring med denne aldersgruppe.
  • Du og din familie er indstillet på at indrette en del af jeres hjem, så det bliver et inspirerende lærings-, børnemiljø for de 0-2 årige, både ude og inde.
  • Du kan arbejde selvstændigt og finder motivation herved, samt indgå i et positivt pædagogisk samarbejde med kollegaer, forældre og ledelse med henblik på børnenes udvikling.
  • Du er ansvarsbevidst, omsorgsfuld, nærværende og rummelig i dit arbejde med børn og forældre.
  • At du har en legende tilgang – det skal være sjovt at lære.
Vi kan tilbyde:
  • Et selvstændigt job med høj grad af Frihed Under Ansvar, med afsæt i kerneopgaven - skabe vilkår hvor børnene skal ses, lærer, trives, deltager, dannes og tør livet.
  • Vi prioriterer samarbejde og faglig sparring med dine dagplejekollegaer, dagplejepædagogen, afdelingsleder, samt eksterne samarbejdspartnere. 
  • Godt arbejdsmiljø, hvor bl.a. humor, frihed, åbenhed, indflydelse på hverdagen, ordentlighed, tillid, fællesskab, ansvarlighed prioriteres. 

Hvis du har spørgsmål el.lign., er du velkommen til at kontakte Dagplejepædagog Tina Krause Mouridsen 25 37 26 00 eller afdelingsleder Bruno Moldrup 29 45 35 40 / bm@norddjurs.dk. Vi kommer også gerne forbi til et besøg, for at se om dit hjem egner sig som dagplejehjem.

Ansøgningsfrist: 28. april 2024.

Samtaler afholdes: primo maj.

Du kan læse mere om skole- og dagtilbudsområdet på Norddjurs kommunes hjemmeside – www.Norddjurs.dk -under familie, børn og unge.

Løn- og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst og aftale om lokal løndannelse.

Vi indhenter offentlig straffeattest og børneattest på den person, vi ønsker at ansætte samt samlever.

 

Vores Norddjurs

I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.

De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden. 

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: 

Vores Norddjurs - Organisations- og ledelseskodeks

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Norddjurs Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Norddjurs Kommune, Plantagevej 11, 8961 Allingåbro

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 28-04-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6024191

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet