Pædagog til specialklasserækken 0.-6. klasse på Langhøjskolen, Børneby Nord role

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Langhøjskolen, Børneby Nord søger pr. 8. august 2024 en pædagog på 37 timer til specialklasserækken 0. – 6. klasse. En del af timerne lægges i vores special SFO.

Vi søger en pædagog med specialpædagogiske kompetencer og gerne erfaring til vores indskolingsklasser i specialklasserækken på Langhøjskolen i Vivild. 

I Børneby Nord har alle ansatte som kerneopgave, ”at skabe miljøer, hvor børn ses, lærer, trives, deltager og tør livet”. De fire værdier, tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, er grundlaget for organisationens virke og er med i alt vi gør.

Langhøjskolen er en del af Børneby Nord, hvor der er dagpleje, børnehave og skole i Allingåbro, Vivild og Ørsted. På Langhøjskolen har vi 0.-6.årgang med ca. 180 elever, heraf er der 25-30 elever i specialklasserækken. Fordelt på 2 indskolingsklasser og 3 mellemtrinsklasser.

Specialklasserækken Langhøj er et af Norddjurs kommunes skoletilbud til normaltbegavede børn med specifikke vanskeligheder som ADHD og autisme. Flere har også socio-emotionelle vanskeligheder. Vi arbejder tværfagligt med både lærere, pædagoger, sagsbehandler, talepædagog, specialvejleder og psykolog. Du vil indgå i et team, som arbejder med både barnets læring og trivsel. Undervisningen er differentieret specialundervisning med udgangspunkt i det enkelte barns behov.

Pædagogik og værdigrundlag:

Vores tilgang til barnet er rodfæstet i;

 • At alle børn og forældre vil det bedste.
 • Synlig ydre struktur giver tryghed, når den administreres af relationelt stærke, tydelige, empatiske og engagerede voksne der involverer sig i det enkelte barn.

Vi skal være i stand til at rumme barnets adfærd, inkl. konflikter og have forståelse for og nysgerrighed på, hvad der ligger bag. De voksne har ansvaret for, at forandringen sker.

Vi forestiller os, at du:
 • Er en tydelig relationelt stærk voksen
 • Er personligt og fagligt bevidst
 • Har situationsfornemmelse, og kan bevare roen i pressede situationer
 • Er ansvarlig og loyal over for trufne beslutninger
 • Har erfaring – gerne særlig uddannelse indenfor specialpædagogik
 • Har humor, overblik og samarbejdsevne
 Vi tilbyder:
 • En velfungerende PALS-skole med et pædagogisk grundlag, der bygger på en systemisk anerkendende tilgang
 • Et engageret personale som arbejder tværfagligt i teams med mulighed for supervision/sparring´
 • Børn og forældre, som gør deres bedste.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Louise Eeg Treue på tlf.: 23 28 39 54.

Ansøgningsfrist den 21. juni 2024

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 25. juni. 2024

 

Vores Norddjurs

I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.

De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden. 

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: 

Vores Norddjurs - Organisations- og ledelseskodeks

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Norddjurs Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Norddjurs Kommune, Bakkegårdsvej 8A, Vivild, 8961 Allingåbro

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 21-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6062641

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet