Lærer til Langhøjskolens specialklasse

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vi søger en lærer til Langhøjskolens specialklasse for elever, som har specifikke udviklingsforstyrrelser herunder svær skolevægring 

Langhøjskolen, Børneby Nord søger snarest muligt en lærer på 37 timer til specialklasse for elever med specifikke udviklingsforstyrrelser samt skolevægring. Eleverne og deres forældre har brug for stærke relationer og stor tryghed til de voksne i klassen for at komme i trivsel. Undervisningen tilrettelægges for den enkelte elev, så der er størst mulighed for motivation og læringslyst. Du kommer til at arbejde meget tæt sammen med en specialpædagog, ligesom der ydes sparring fra PPR-psykolog og afdelingsleder. Du skal også forvente et udvidet forældresamarbejde. 

I Norddjurs kommune er dagpleje, børnehave og skole i Allingåbro, Vivild og Ørsted organiseret i en fælles organisation Børneby Nord, hvor der er ca. 650 børn og 140 ansatte. 

Langhøjskolen er den lokale folkeskole for 0.-6.årgang med ca. 180 elever, heraf er der 25-30 elever i specialklasserækken. 

I Børneby Nord har alle ansatte som kerneopgave, ”at skabe miljøer, hvor børn ses, lærer, trives, deltager og tør livet”. De fire værdier, tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør.  

Specialklasserækken på Langhøjskolen er et af Norddjurs kommunes skoletilbud til normaltbegavede børn med specifikke vanskeligheder som ADHD og autisme. Flere har også socio-emotionelle vanskeligheder. 

Vi arbejder tværfagligt med både lærere, pædagoger, sagsbehandler, talepædagog, specialvejleder og psykolog. Du vil indgå i et team, som arbejder med både barnets læring og trivsel.  

Undervisningen er differentieret specialundervisning i overensstemmelse med det enkelte barns behov. Vi arbejder med både fag og i tematimer i løbet af ugens skema. 

Pædagogik og værdigrundlag: 
Vores tilgang til barnet er rodfæstet i; 
 • At alle børn og forældre vil det bedste. 
 • Vi arbejder med ADHD- og Autismepædagogik. Neuro-pædagogik. Low-arousal samt anerkendende pædagogik. 
Vi forestiller os, at du: 
 • Er en empatisk og tydelig voksen. 
 • Er personligt og fagligt bevidst. 
 • Kan arbejde i team med forskellige faggrupper.
 • Har erfaring – gerne særlig uddannelse indenfor specialpædagogik. 
 • Har humor, overblik og samarbejdsevne. 
Vi tilbyder: 
 • En velfungerende PALS-skole med et pædagogisk grundlag, der bygger på en systemisk anerkendende tilgang.  
 • Et engageret personale.
 • Tværfagligt samarbejde.
 • Supervision/sparring.
 • Børn og forældre, der gør deres bedste. 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Louise Eeg Treue tlf.: 23 28 39 54. 

Du kan se mere på vores hjemmeside https://norddjurs-skole-nord.aula.dk/

Ansøgningen skal være skolen i hænde senest søndag den 17. marts 2024.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.  

På vegne af specialklasserne på Langhøjskolen.  

 
Vores Norddjurs

I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.

De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden. 

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: 

Vores Norddjurs - Organisations- og ledelseskodeks

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Norddjurs Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Norddjurs Kommune, Bakkegårdsvej 8A, Vivild, 8961 Allingåbro

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 17-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6008305

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet