Granbo søger dig med pædagogisk baggrund, som kan gøre forskellen for vores børn og unge

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Grundet kommende ny indskrivninger søger vi nye medarbejdere til, at drage omsorg og gøre en forskel for vores børn og unge. 

Som kommende kollega indgår du i et professionelt og fagligt miljø med muligheder for, at dygtiggøre dig inden for specialområdet.

Ambitionsniveauet er højt: I SBU vil vi være Danmarks førende specialtilbud til udsatte børn og unge. Derfor forpligter vi os til, gennem anerkendende, fordomsfrie og professionelle relationer og metoder, at understøtte det enkelte barns mulighed for et meningsfuldt liv.

Vi søger kollegaer til faste stillinger. Der vil være tale om skiftende arbejdstider hele døgnet.


Lidt om Granbo
Granbo er et specialpædagogisk døgntilbud, som er en del af Specialområde Børn og Unge (SBU) under Region Midtjylland. Granbos målgruppe er børn og unge i alderen 9-24 år med svære tilknytningsmæssige forstyrrelser samt en begavelse, der strækker sig fra let mental retardering til den nedre del af normalområdet.

Målgruppen er psykosocialt belastet i en grad, hvor det kan komme til udtryk via problemskabende, seksualiseret og/eller selvskadende adfærd. Der kan som følge af de miljømæssige belastninger være psykiatrinære symptombilleder i form af tvangstanker og –handlinger (OCD), opmærksomhedsforstyrrelse (ADHD) samt i nogle tilfælde forbigående grænsepsykotiske symptomer.

På Granbo arbejder vi specialpædagogisk med teoretiske referencerammer til Neuro Affektiv Udviklingspsykologi og Low Arousal. Dette indebærer bl.a. en velstruktureret hverdag, hvor anerkendelse, forudsigelighed og genkendelighed - krydret med en tillidsfuld og proaktiv voksen - er hovedingredienser i den pædagogiske praksis.
Vi kvalitetssikrer og udvikler dagligt vores ydelser indenfor rammerne af socialtilsynets 7 temaer og Lov om voksenansvar.
Vi arbejder med mål og delmål i forhold til den kommunale handleplan.
Vi bor i et hyggeligt og hjemligt hus i Allingåbro, hvor de unge trives i deres strukturerede hverdag.

 Hvad tilbyder vi?

 • Høj fag-faglighed, på tværs af flere professioner og opdateret viden.
 • Intern efteruddannelse.
 • Som en del af et team, får du mulighed for at afprøve specialpædagogiske metoder, som du brænder for, dog i overensstemmelse med afdelingens teoretiske udgangspunkt.
 • Høj mulighed for at præge Granbos udvikling.
 • Tilrettelæggelse af det enkelte barn/den unges individuelle handleplan, i et tæt samarbejde med afdelingsledelse og psykologteam.
 • En mentorordning og et højt kvalificeret introprogram.

Hvem søger vi?
Som ansat på Granbo er følgende kompetencer en forudsætning:

 • Du er uddannet pædagog eller har anden relevant uddannelse.
 • Du har kendskab til Lov om voksenansvar (LOV).
 • Du har mod på at arbejde ud fra principperne i den neuroaffektive tilgang.
 • Du er fagligt reflekterende - både i forhold til dig selv og i din omsorg for barnet/ den unge.
 • Dit overblik og din ro bunder i et godt kendskab til dig selv og din reaktion i uforudsete situationer.
 • Du har erfaring med målgruppen.
 • Du kan arbejde systematisk.
 • Du er en stærk formidler - både skriftligt og mundtligt.
 • Du har erfaring inden for mål og delmålsarbejdet.
 • Du er rolig, tydelig og rummelig.
 • Du har kørekort, som minimum kategori B.

Vi vægter et positivt samarbejde højt og søger en kollega som:

 • kan arbejde tværfagligt med interne og eksterne samarbejdspartnere såsom forældre, sagsbehandlere, skoler m.m.
 • har gode samarbejdsevner, som er kendetegnet ved ord såsom åbenhed, nysgerrighed, ærlighed, nærvær og loyalitet.
 • deltager i praktiske opgaver på Granbo.
 • kan arbejde ud fra et fælles beslutningsgrundlag.

Om SBU
SBU består af syv specialiserede døgntilbud, tre interne skoler og en specialbørnehave, som hver dag yder en individuelt tilpasset indsats for børn og unge med kognitive vanskeligheder, nedsat psykisk- og fysisk funktionsevne, udviklingsforstyrrelser, adfærdsmæssige- og sundhedsfaglige problemstillinger. Herudover tilbyder vi STU og individuelt tilrettelagte dagtilbud.

Vi understøtter børn og unges mulighed for et meningsfuldt liv. Vi ved, at den stemning, vi skaber, er den stemning, som udsatte børn og unge lever deres liv i.

Vi arbejder tværfagligt og helhedsorienteret med barnet og den unge i centrum. Foruden højt specialiserede pædagoger og særligt kvalificeret sundhedspersonale sikrer SBU et højt fagligt niveau gennem en række faguddannede specialister samt akademiske og administrative kompetencer. 

Det gør os i stand til at træde til, når kommunerne efterspørger et særligt specialiseret tilbud. For os er det en vigtig samfundsmæssig opgave at skabe muligheder for de mest udsatte børn og unge. Vi arbejder tæt sammen med pårørende, kommuner og andre myndigheder for at sikre de allerbedste rammer for vores målgrupper.

I SBU lægger vi vægt på uddannelse, innovation og udvikling, så vi også fremover sikrer høj kvalitet og specialisering i vores tilbud.

Læs mere om vores specialområde på sbu.rm.dk, eller se en lille video om hvordan det er at arbejde på Granbo.

 

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem Socialpædagogernes Landsforbund og Region Midtjylland.

Ansøgningsfrist 8-12-2023 klokken 23.59.

Vi afholder samtaler den 13-12-2023.

Ansættelsesstart 1-2-2024.
 
Har du spørgsmål til stillingen, eller måske behov for at besøge afdelingen inden du søger, så er du meget velkommen til at kontakte afdelingsleder Stefan Buch Nielsen på tlf.: 3043 71 47.

 


Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Norddjurs Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Region Midtjylland, Granbakkevej 22, 8961 Allingåbro

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 08-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5945484

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet