Dagplejer Allingåbro

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

BØRNEBY NORD SØGER DAGPLEJER PR 1. JANUAR. 2024

Vil du gerne arbejde professionelt med børn – være med til at skabe miljøer, hvor børn ses, lærer, trives, deltager og tør livet Så er stillingen som dagplejer måske noget for dig.
 

Om stillingen:

Dagplejen Børneby Nord søger 1 dagplejer til område 8961 Allingåbro.  

Som dagplejer ansættes du i dit eget hjem til fast at passe 4 børn mellem 0-3 år. Herudover kan du i perioder modtage et gæstebarn, hvor du i alt vil passe 5 børn.

Den ugentlige arbejdstid udgør 48 timer – arbejdstiden tager udgangspunkt i den børnegruppe du har og vil ligge i tidsrummet fra ca. kl. 6.30 til 17.00, fredag til ca. kl. 16.00. Du får 6 ugers ferie og optjener løbende 6-7 ekstra fridage i løbet af året.  Du må forvente 4 årlige aftensmøder. 

På hele dagtilbudsområdet arbejdes der med sproglig udvikling, tidlig indsats og læreplanstemaer mm. 

Vi kan tilbyde:
 • Et selvstændigt job med høj grad af Frihed Under Ansvar, med afsæt i kerneopgaven - skabe vilkår hvor børnene trives, udvikles og dannes
 • Vi prioriterer samarbejde og faglig sparring med dine dagplejekollegaer, dagplejepædagogen, afdelingsleder, samt eksterne samarbejdspartnere
 • Vi arbejder med ICDP, som sætter fokus på en ressourceorienteret og relations opbyggende tilgang til barnet
 • En nærværende pædagogisk praksis med din børnegruppe med udgangspunkt i faglighed, udvikling, refleksion samt interaktion med børnene
Vi forventer, at du:
 • Du har viden om 0-2 åriges læring og udvikling samt erfaring med denne aldersgruppe
 • Med afsæt i kerneopgaven reflekterer du fagligt over både din egen og andres pædagogiske praksis og arbejder aktivt med din egen udvikling
 • Du kan arbejde selvstændigt og finder motivation herved
 • Du kan udtrykke dig skriftligt
 • Du og din familie er indstillet på at indrette en del af jeres hjem, så det bliver et inspirerende lærings-, børnemiljø for de 0-2 årige, både ude og inde
 • Du er åben for faglig udvikling gennem mødeaktivitet, kurser og andre fællesaktiviteter
 • Dit hjem er røgfrit
 • Du er ansvarsbevidst, omsorgsfuld, nærværende og rummelig i dit arbejde med børn og forældre
Ansøgning, samtale og kontakt:

Du kan læse mere om Skole- og dagtilbudsområdet på Norddjurs Kommunes hjemmeside – www.norddjurs.dk - under familie, børn og unge.

Løn og ansættelsesvilkår:

Løn og ansættelsesvilkår iflg. FOA´s overenskomst for dagplejere.

Vær opmærksom på, at der ydes et særligt skattefradrag.

Forinden ansættelse som dagplejer, vil der blive indhentet børne-/straffeattester på dig, din ægtefælle og hjemmeboende børn over 15 år.

Desuden skal dit hjem godkendes til dagplejehjem.

Ansøgningsfrist den 19. november 2023.

Samtaler afholdes den 23. november 2023.

Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Afdelingsleder                                          Dagplejepædagog

Bruno Moldrup                                         Tina Krause Mouridsen

Mobil tlf: 29 45 35 40                              Mobil tlf: 25 37 26 00

 

Vores Norddjurs

I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.

De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden. 

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: 

Vores Norddjurs - Organisations- og ledelseskodeks

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Norddjurs Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Norddjurs Kommune, 8961 Allingåbro, 8961 Allingåbro

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 19-11-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5932470

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet