Afdelingsleder for Natur og Miljø med flair for mennesker

Profilbillede
dato

Har du et dybt kendskab til natur- og miljøområdet? Har du stærke leder- og samarbejdsevner? Brænder du for personalepleje? Vil du drive en dagsorden, hvor vi som kommune involverer os med omverdenen? - Så søg stillingen som afdelingsleder for ”Natur og Miljø” i Norddjurs Kommune!

”Natur og Miljø” varetager et bredt og komplekst myndighedsområde, samtidig med at vi involverer os i en række udviklingsprojekter.

Vi har både store ambitioner og højt til loftet. Du vil møde dedikerede medarbejdere, et godt samarbejdsklima og en flad ledelseskultur. Der bliver rigtigt gode muligheder for at sætte dit præg på Norddjurs Kommune i samspil med politikere, borgere, interessenter og andre samarbejdspartnere. 

Du vil få en nøglerolle i kommunens udvikling, hvor natur, vand, energi, landbrug, miljø, klima- og bæredygtighedsområdet har stort fokus, og du kommer derfor til at sætte dit aftryk på kommunens kommende initiativer på dette spændende og dynamiske område.

Aktuelt:                                 

Lige nu arbejder vi bl.a. med:

 • Spildevandsplan
 • Genopretning af vådområder
 • Vandforsyningsplan
 • Klimasikring bl.a. af Grenaa
 • Udviklingen af Grenaa Havn
 • Klimatiltag
 • Tilsyn
 • Biogas
 • Og meget mere
Opgaven som afdelingsleder for Natur og Miljø:

Sammen med dine medarbejdere, lederkollega og chefen for ”Plan, Byg og Miljø” skal du sikre gode beslutningsgrundlag for Direktionen, politiske fagudvalg og Kommunalbestyrelsen. Du skal som afdelingsleder både kunne sikre en stabil drift på dit område, lede og vejlede de kompetente medarbejder, og understøtte indsatser, der driver den politisk prioriterede udvikling.

Som afdelingsleder skal du løbende understøtte indsatser, der driver den politisk prioriterede udvikling og sikre driften. Derudover har du som leder ansvaret for stabil økonomi på dit område. 

Du har det daglige drifts- og personaleansvar for Natur og Miljøområdet. Det kræver, at du evner at favne bredt og kan se sammenhænge på tværs. Opgaven forudsætter et stærkt tværgående samarbejde i hele organisationen og med eksterne myndigheder. 

Hvem er du?

Først og fremmest skal du være en åben, transparent og nærværende leder for engagerede og fagligt dygtige mennesker på hver deres felt. 

Derudover har du indgående faglig viden om et eller flere af fagområderne, og du kan skabe dig et overblik over både helheden og de væsentlige detaljer. 

Du skal kunne inspirere medarbejdere og bidrage til en god arbejdskultur, hvor der er vægt på trivsel og det gode arbejdsmiljø. Samtidig skal du kunne sikre overblik, struktur og klare rammer for arbejdet, også når opgaverne skifter og det går stærkt. 

Du er god til at uddelegere og involvere med respekt og tillid til medarbejderne og deres kompetencer. Du kan opbygge relationer og hurtigt blive en foretrukken sparringspartner for såvel interne som eksterne samarbejdspartnere.

Det vil vægte højt, hvis du allerede har erfaring med personaleledelse. Men hvis du er er et ledelsestalent, og her ser muligheden for at udleve dine lederambitioner, skal du ikke holde dig tilbage af den grund.

Har du kendskab til arbejdet i en politisk styret organisation, vil det være en klar fordel. Det kan også være, at du har indsigt i de kommunale organisationer ”udefra”, og et ønske om at arbejde i en kommune i udvikling, med alt hvad det indebærer. Vi arbejder meget på tværs af de forskellige afdelinger, så det er en klar fordel, at du kan bevæge dig på tværs af de faglige snitflader, og lede op ad, ned ad og til siden.
 

Hvem er vi?
 

Vi er ca. 22 medarbejdere, som sidder i Allingåbro, hvor en stor del af din dagligdag vil have sit udgangspunkt. Vi har vidt forskellige faglige baggrunde med myndigheds- og udviklingsopgaver inden for: 

 • Miljø                              
 • Natur og Landskab
 • Klima og Energi           
 • Vand                              
 • Spildevand                   
 • Geodata                        

Vi er organiseret med en chef for det samlede “Plan, Byg og Miljø”, og en afdelingsleder for “Plan og Byg” som du vil danne et tæt lederteam sammen med. 

I Allingåbro er endvidere ”Kultur og Fritid” samt ”Vej og Ejendomme” placeret. Du vil opleve en organisation, hvor det daglige og nære samarbejde på tværs af afdelingerne er i vores DNA. 

Yderligere oplysninger:

Hvis du vil høre mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chef for ”Plan, Byg og Miljø” Henrik S. Bernberg, tlf: 40 13 45 40, eller GIS-koordinator Anders Dam Hove (ferie i uge 20), tlf.: 21 99 66 01

Der vil blive afholdt to samtaler, og imellem 1. og 2. samtale vil der være en mindre opgave. 

Du vil desuden få lavet en personprofil imellem de 2 samtaler.

Ansøgningsfristen er                1. juni

1. samtale.                                  13. juni 

2. samtale.                                  21. juni
 

Ansættelsesvilkår:

Ansættelse på overenskomstvilkår. Lønniveau aftales med udgangspunkt i kvalifikationer og konkret mellem Norddjurs Kommune og den forhandlingsberettigede organisation. Hertil kommer pension. 

Afdelingslederen for Natur og Miljø sidder til dagligt i Allingåbro, hvor du vil have dit primære arbejdssted.

Tiltrædelse vil være 1. august 2024. 

Norddjurs Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v. 

 
Vores Norddjurs

I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.

De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden. 

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: 

Vores Norddjurs - Organisations- og ledelseskodeks

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Norddjurs Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Norddjurs Kommune, Kirkestien 1, 8961 Allingåbro

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 01-06-2024;

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6045155

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet